Zakup Gwoździ Drzewcowych

Organizatorzy uroczystych obchodów 30-lecia istnienia KCF, informują o możliwości współfinansowania wykonania sztandaru cechowego, poprzez zakup „gwoździ drzewcowych”.
Fundatorzy Sztandaru będą uhonorowani poprzez umieszczenie nazw firm lub osób indywidualnych na grawerowanych tabliczkach (gwoździach), przytwierdzonych do drzewca Sztandaru.

Ilość gwoździ drzewcowych jest ograniczona i o umieszczeniu nazwy na jednym z nich decydować będzie kolejność wpłat , jednakże Zarząd KCF zachęca wszystkich członków do dokonywania wpłat. Minimalna kwota, która pozwoli na sfinansowanie Sztandaru, to 180 złotych od każdego fundatora.
Wpłaty prosimy dokonywać  na konto Krajowego Cechu Fotografów z dopiskiem: Sztandar oraz Imię i Nazwisko
Numer Konta: 18 1560 1111 2107 2443 0023 0001

Sztandar  poświęcony zostanie w czasie uroczystych obchodów jubileuszowych podczas „Weroniki 2019”.