Kodeks RODO projekt

Przestawiamy Państwu projekt Kodeksu postępowania dla branży fotograficznej. Jest to dokument który tworzymy wspólnie z Kancelarią Pani Katarzyny Orzeł. 

Aktualnie prowadzimy konsultację, więc prosimy, by wszelkie sugestie kierować na adres konsultacje@rododlafotografa.pl do dnia 30.06.2019. Po tym terminie złożymy Kodeks do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Projekt Kodeksu  - plik PDF 25Mb