Władze cechu kadencja 2017-2021

Członkowie Zarządu Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach


Zarząd Cechu odpowiada za kierowanie pracą organizacji, rzecznictwo spraw członkowskich i reprezentowanie fotografów wobec instytucji i organizacji zewnętrznych (§ 31 Satutu KCF).


Skład Zarządu Cechu;

Marek Gołąbek - Cechmistrz KCF

Szymon Brodacki - Z-ca Cechmistrza KCF

Jarosław Deka - Członek Zarządu, Rzecznik Prasowy KCF

Bogusław Makar - Członek Zarządu KCF

Bronisław Sobański - Członek Zarządu KCF

Janusz Kania - Członek Zarządu KCF

Michał Jedynak - Członek Zarządu KCF

Arkadiusz Tumidajski - Członek Zarządu KCF

Mikołaj Mikołajczyk - Członek Zarządu KCF, Szef KAF

Kierownik biura Cechu:
Danuta Spyra

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Bronisława Jedynak
Zastępca: Małgorzata Paszkowska
Członkowie: Jolanta Witalińska

Sąd koleżeński:
Przewodniczący - Jerzy Łakomski
Członkowie:
Krzysztof Krzyczmonik