Bardzo Ważny Komunikat- Koronowirus

Koleżanki i koledzy.

W związku z zaistniałą sytuacją na świecie kolejnymi doniesieniami o rozprzestrzeniającym się koronawirusie,  który może być groźny dla naszego zdrowia,  Zarząd Krajowego Cechu Fotografów podjął trudną decyzję,   odwołującą cykliczne spotkania członków KCF, aż do ustabilizowanie się sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie
Przypominamy również, że w profilaktyce zdrowotnej dotyczącej rozprzestrzeniania się koronawirusa (oraz innych, groźnych wirusów i bakterii) jest zachowywanie zasad higieny:
- częste i dokładne mycie rąk, używając mydła lub środków dezynfekujących
- unikanie dotykania twarzy, okolic nosa, ust,
- zasłanianie ust podczas kaszlu, czy kichania,
- unikanie dużych skupisk ludzkich,
- kontrola swojego samopoczucia i stanu zdrowia, szczególnie jeśli podróżowało się w ostatnim czasie do krajów o zwiększonej aktywności koronawirusa, bądź też miało się kontakt z osobami powracającymi z tych krajów.
Zalecamy także stosowanie się do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, sprawdzanie komunikatów na stronie https://gis.gov.pl/
Mamy świadomość, że zaistniała sytuacja będzie miała wpływ również na prowadzenie naszych firm, ale starajmy się przede wszystkim minimalizować możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, również poprzez wdrażanie i egzekwowanie, nadzwyczajnych zasad higieny w firmach.
Licząc na rychłe unormowanie się sytuacji w kraju i na świecie, czekamy na następne spotkania.
Ps. Ja w moim zakładzie dla pracowników jak i dla klientów wywiesiłem taką informację.