Foto - Marek prezentacja studia po remoncie

W dniu 27 października 2016 w Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie członków KCF. Organizatorem październikowego zjazdu był jak zawsze Zarząd KCF. Okazją szczególną było tym razem otwarcie - po remoncie- studia fotograficznego Foto – Marek, którego właścicielami są państwo Joanna i Marek Gołąbek. W nowoczesnym, funkcjonalnym zakładzie, można było podziwiać stylowy design, połączony z elementami przypominającymi o pracy fotografów w minionych epokach. Stare aparaty, czarno-białe portrety ozdabiające nowoczesne wnętrze, to wszystko sprawia, że goście, klienci zakładu czują się w tym miejscu doskonale. Projekt wnętrza zakładu wykonała Kinga Gołąbek.
Po słodkim poczęstunku i lampce szampana wzniesionej za pomyślność zakładu w nowej odsłonie, nastał czas na wspólną fotografię, co zawsze wzbudza wiele radości. Na tym można było zakończyć pierwszy punkt spotkania.

Dalsza część wieczoru przebiegała w restauracji Vertigo. Zgodnie z planem omówione zostało 25 Forum Fotografów w Łebie. Jak relacjonowali uczestnicy wyjazdu, Forum było doskonałą okazją do wspólnej zabawy, wspomnień i odpoczynku. Do Łeby zawitali nie tylko fotografowie, ale także ich bliscy i znajomi. Dlatego można powiedzieć, że była to impreza integrująca. Na ręce pana Romana Borkowskiego złożona została pamiątkowa fotoksięga przygotowana przez Grażynę Nelec z okazji jubileuszowego Forum Fotografów im. Jerzego Maślankowskiego.

Kolejnym punktem zebrania była relacja z wykonania giga panoramy zespołu Śląsk przedstawiona przez Bogusława Makara, który pokazał giga panoramę i omówił poszczególne etapy powstawania tej specyficznej fotografii. Giga panorama była formą podziękowania dla zespołu za występ na Weronice w Koszęcinie. Szczegółowo zaprezentowany został cykl powstawania giga panoramy, co było dla zebranych ciekawym źródłem informacji . Po zakończeniu prezentacji, Bogusław Makar zadeklarował swoją pomoc i doświadczenie w tworzeniu tego typu prac. Zgodnie z założeniami cechu wzajemna pomoc w różnych sytuacjach zawodowych, jest niezwykle istotnym i rozwijającym elementem w pracy wszystkich członków Cechu. Nasz rzecznik prasowy przytoczył też przykład bezinteresownej pomocy jaką otrzymał od jednego z kolegów, co spotkało się z dużym uznaniem pozostałych. Jeśli słowa Bogusława staną się codziennością w naszej pracy, uda się budować społeczność opartą na pozytywnych relacjach.

Potem Cechmistrz przedstawił aktualny stan prawny dotyczący wykonywania zdjęć do dokumentów. W związku z faktem, że w 2018 roku mają być wprowadzone nowe elektroniczne dowody osobiste zostały wznowione kontakty z MSW. Otrzymaliśmy informację, że zasady wykonywania zdjęć do dowodów osobistych nie ulegają zmianom. Następnie Cechmistrz przedstawił ciekawą propozycję dla osób, które mają możliwość organizowania procesu nauczania w swoich zakładach. W związku z realizacją projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, istnieje szansa na prowadzenie edukacji nie tylko dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale wszystkich zainteresowanych zdaniem egzaminu czeladniczego pod warunkiem, że nie ukończyli 30 roku życia. Projekt rekomendowany przez Cechmistrza, daje szansę zarówno dla zakładu organizującego jak i dla chętnych podjęcia nauki.

Jarek Deka opowiedział o Targach Fotografii Photokina w Kolonii, które odbyły się w dniach 20-25 września 2016.

Ostatnim, twórczym punktem spotkania, było rozstrzygnięcie wewnętrznego konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”. W konkursie wzięły udział prace osób, które dostarczyły zdjęcia z wakacji. Konkurs nie przewidywał nagród, ale uznanie wśród zebranych było najlepszym uhonorowaniem dla uczestników. Jury w składzie: Jurek Łakomski, Michał Jedynak, Mikołaj Mikołajczyk, wyróżniło cztery prace, które najlepiej odpowiedziały na zadany temat i w sposób szczególny zwróciły uwagę jury.

Laureatami konkursu zostali:

Miejsce I: Jurek Buzek

Miejsce II: Janusz Kania

Miejsce III: Wojtek Borkowski 

Miejsce IV: Kinga Gołąbek 

Zwycięzcom składamy gratulacje, a wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

W czasie naszego spotkania deklaracje członkowskie złożyli kolega Grzegorz Kopeć który jest właścicielem firmy FG-Studio z Goczałkowic-Zdroju oraz kolega Mikołaj Mikołajczyk z krakowskiego Mami Foto Studio. Decyzją Zarządu KCF zostali przyjęci w poczet członków KCF.

Na tym Cechmistrz zakończył spotkanie i zaprosił na kolejne, które odbędzie się 24 listopada 2016 w Zabrzu. Spotkanie to ma wyjątkowy charakter, ze względu na fakt, że ustalenia związane z tym wydarzeniem, rozpoczął śp. Krzysztof Niesporek.