Przypomnienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków KCF 3 września 2020 roku

Koleżanki i Koledzy.
 
Jak pamiętacie, z powodu trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy w marcu tego roku, zawiesiliśmy obowiązek płacenia składek członkowskich w miesiącach kwiecień-czerwiec. Teraz sytuacja powoli się wyjaśnia, mamy nadzieję, że zaczniemy wracać do normalności. Tarcze Antykryzysowe, tymczasem pozwalają działać i pracować, dlatego Zarząd w czasie posiedzenia zdalnego, zatwierdził wniosek o przywrócenie obowiązku składkowego dla członków KCF z dniem 01.07.2020
Prosimy o regularne i systematyczne wpłaty, aby nasza organizacja mogła - tak jak dotychczas - skutecznie pracować na rzecz całej branży fotograficznej.
 
ZAPROSZENIE
 
Zarząd Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o §§ 22 i 23 Statutu KCF zawiadamia, że w dniu 03.09.2020 r.  zwołuje: Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KCF w restauracji
„Vertigo“  w Rudzie Śl. ul. Młyńska 9     
I-szy termin: godz. 17.30                  
II-gi termin: godz. 18.00
 
Z uwagi na pandemię COVIT-19, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w tegorocznym Walnym Zebraniu telefonicznie  /533 233 654/, lub mailowo  /biuro@fotograf.org.pl / do dnia 28.08.2020r. włącznie

Rzecznik KCF
Jarosław Deka