Fotokabiny w Urzędach - protest KCF

W czasie spotkania w dniu 14.06.2017 w biurze poselskim Roberta Warwasa przedstawione zostały argumenty przemawiające, za koniecznością interwencji w sprawie instalowania kabin w urzędach administracji publicznej, kompetentnych do wydawania dokumentów tożsamości.
Działania wynikają z takich zagrożeń jak:
• Likwidacja miejsc pracy i zamykanie małych firm fotograficznych w wyniku drastycznego spadku dochodu wypracowywanego przez zakłady.
• Ograniczenie możliwości kształcenia młodych rzemieślników branży fotograficznej, wynikające z faktu, że wiele zakładów prowadzi praktyki dla uczniów szkół zawodowych.
• Spadek wpływów do budżetu lokalnego jak i narodowego, wzrost bezrobocia wśród fotografów, a co za tym idzie zwiększenie ilości wypłaty zasiłków i zapomóg. W przypadku instalowania maszyn przez zagraniczne firmy, istnieje także zagrożenie wyprowadzaniem pieniędzy z Polski.
• Kabiny fotograficzne nie są przystosowane do wykonywania zdjęć osobom niepełnosprawnym, na wózkach inwalidzkich, czy też małym dzieciom. Sytuacja taka nosi znamiona dyskryminacji i wykluczenia pewnych grup społecznych.
• Informacje od korzystających z już zainstalowanych urządzeń, o problemach wynikających ze złej jakości wykonywanych zdjęć, konieczność wielokrotnego ich powtarzania, a co za tym idzie wzrost kosztów dla klienta.

Podsumowując, przedstawione zostały oczekiwania środowiska rzemieślników skierowanych do posła Roberta Warwasa. Najważniejszą kwestią jest złożenie interpelacji poselskiej i pomoc w cofnięciu zgody wydanej firmie zagranicznej na instalowanie kabin oraz bezzwłoczne podjęcie działań, ze względu na coraz liczniej napływające sygnały o zagrożeniu dla małych firm fotograficznych.

Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach podejmuje opisane działania w porozumieniu z Cechami Fotografów z całego kraju, a także fotografami niezrzeszonymi.

Nasz Cech finansowany jest ze składek członkowskich, nie mamy żadnych innych źródeł dochodów. Zarząd KCF pracuje bez jakich kolwiek wynagrodzeń, a składki przeznaczane są na cele statutowe (utrzymanie biura, dofinansowanie szkoleń pokrycie kosztów wyjazdów służbowych itp.)
Jeżeli chcesz wesprzeć działania KCF zostań naszym członkiem.
Poniżej informacje co możesz zyskać będąc członkiem Krajowego Cechu Fotografów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska fotograficznego, Krajowy Cech Fotografów zaprasza w szeregi organizacji.
Możesz zostać członkiem sympatykiem, członkiem zwyczajnym, lub członkiem wspierającym.

Więcej informacji o członkostwie pod linkiem: http://fotograf.org.pl/czlonkostwo