Komunikat dotyczący przyjmowania uczniów na praktyki

W dniu 2.03.2023 r., delegacja Krajowego Cechu Fotografów oraz Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, w składzie:
- Cechmistrz KCF – Michał Jedynak,
Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fotografów Związku Rzemiosła Polskiego – Marek Gołąbek,
- Członek Zarządu KCF – Bogusław Makar,
- Dyrektor Wydziału Oświaty przy Izbie Rzemieślniczej oraz MiŚP – Pani Laura Krenzel,
Odbyła dwa spotkania i przeprowadziła rozmowy w:
- Śląskim Urzędzie Marszałkowskim z Panią Danutą Maćkowską, Dyrektorem Departamentu Edukacji UM,
- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach z Panem Dyrektorem Grzegorzem Sikorskim.


Tematem rozmów były zagadnienia związane z nierozwiązanym jak do tej pory problemem wynagrodzenia za przyjmowanie przez firmy fotograficzne uczniów drugiego stopnia szkół ponadpodstawowych czyli potocznie technikach, na obowiązkowe dla nich miesięczne praktyki zawodowe.
 
Należne, zgodnie z ustawą o szkolnictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 391 - §9., p.2 i §12, p.2), wynagradzanie dla opiekuna praktyk, w przewarzającej części kraju jest w pomijane w budżetach samorządów, a wiadomo, że po naszej stronie ponosimy koszty związane z kształceniem uczniów. W trakcie tych spotkań spotkaliśmy się ze zrozumieniem co do naszych oczekiwań, wskazano nam w jaki sposób i do jakich organów skierować nasze postulaty, a co najważniejsze zaproponowano nam wsparcie w/w instytucjach w opracowaniu strategii działania w celu zaspokojenia naszych oczekiwań. Między innymi zaproszeni zostaliśmy na przedstawienie tego problemu na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Treści protokołów sporządzonych na tych spotkaniach po obustronnym zatwierdzeniu oraz o dalszych postępach prac nad tym zagadnieniem będziemy na bieżąco publikować w następnych komunikatach.