Konkurs na Logo KCF

Celem konkursu jest opracowanie projektu logo Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach, które będzie wykorzystywane do celów promocyjnych, a
także będzie stanowić oficjalny symbol identyfikacji wizerunkowej Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach. Wykorzystywane będzie na sztandarze
cechowym oraz na wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych, na stronie internetowej, portalach społecznościowych, folderach i prospektach.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 stycznia 2019 g. 23.59
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2019

LINK do strony o konkursie