Pałac Schoena, Sosnowiec 23.02.2017

23 lutego 2017 odbyło się spotkanie członków KCF. Tym razem gościnności użyczył cechowi stylowy Pałac Schoena, Muzeum w Sosnowcu.
Gospodarzem dnia był Jerzy Łakomski. Okazją do odwiedzenia tego miejsca była wystawa prac artystów, uczestniczących w XIX Sosnowieckich Spotkaniach Artystycznych. Ta cykliczna impreza skupia wokół siebie wybitnych plastyków i fotografów. Warto zaznaczyć, iż pan Jerzy Łakomski od lat związany jest sosnowieckim muzeum, a w czasie Spotkań Artystycznych pełni rolę komisarza pleneru fotograficznego.
Motywem przewodnim tegorocznych Spotkań była proza Leopolda Buczkowskiego, uznanego za najwybitniejszego przedstawiciela autora powieści eksperymentalnej. „Czarny potok” – to jednocześnie tytuł książki L. Buczkowskiego i poplenerowej wystawy.
Prace 29 artystów eksponowane w salach Pałacu, są swobodną interpretacją niezwykle trudnej, rozliczającej się z wojenną przeszłością, treścią zawartą w powieści. Różnorodne formy wyrazu artystycznego, począwszy od malarstwa, poprzez fotografię, do rzeźby i przestrzennych instalacji, w sposób niezwykle sugestywny opowiadały o wojennej traumie opisanej w „Czarnym Potoku”.
Przewodnikiem po wystawie był pan Paweł Dusza dyrektor Muzeum w Sosnowcu. Część fotograficzną omówił Jerzy Łakomski, który zaprezentował także swój, geometryczny, trzyelementowy zestaw prac pt. „Mój czarny potok”.
Wspomnieć warto, że jednym z eksponatów wystawy, była także praca innego członka KCF – Mikołaja Mikołajczyka. Fotografia „Wyrwana ze snu”, w sposób perfekcyjny obrazuje stan lęku towarzyszący ofierze.
Wystawa zrobiła na zwiedzających duże wrażenie, przeniosła do trudnej, wojennej rzeczywistości wewnętrznych i zewnętrznych zmagań ludzi walczących co dzień o własne życie.
Dalszą część spotkania, rozpoczynając od złożenia życzeń imieninowo-urodzinowych, panu Romanowi Borkowskiemu, poprowadził pan Cechmistrz.
Z racji faktu, iż w dzień zebrania przypadał tradycyjny Tłusty Czwartek, nie mogło zabraknąć lukrowanych pączków, które ufundował kolega Borkowski.
Po poczęstunku prowadzący przeszedł do kolejnego punktu, dotyczącego kontrowersji wokół instalowania kabin fotograficznych firmy KIS, w Urzędach w kilku miastach w kraju. Uczestnicy zapoznali się z artykułem sygnalizującym problem („Automat podgryza fotografów” Nowy Tydzień, Chełm 22 lutego 2017) . W celu zapobiegania działaniom lobbystycznym, Zarząd podjął decyzję o zwróceniu się do Ministra Skarbu, który wydał pozwolenie na zamontowanie kabin m.in. w Starostwie w Chełmie, w sprawie wyjaśnienia. Aby kwestia została omówiona z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych, podjęto także decyzję o zaangażowaniu radcy prawnego. Finansowanie tego działania, wstępnie przewidziano z dobrowolnych wpłat czynnych i biernych członków KCF.
Następnie kolega Jerzy Łakomski zdał relację z Walnego Zebrania ZPAF, którego jest wieloletnim członkiem oraz przewodniczącym okręgowego sądu koleżeńskiego. Współpraca ZPAF i KCF ma wieloletnie tradycje. Mimo różnic w formach i celu działania, organizacje mają wiele wspólnych mianowników i często realizują wspólne zadania. Nowym Prezesem ZPAF został pan Arkadiusz Ławrywianiec, co cieszy szczególnie, gdyż jest on wyjątkowo przychylny działaniom KCF. Daje to zatem nadzieję, że kontakty obu organizacji mają szansę na zacieśnienie. Zarząd ZPAF tworzą także, Antoni Kreis, Joanna Nowicka, Krzysztof Szlapa, Beata Mendrek i Krzysztof Paliński. Na zakończenie Jerzy Łakomski zachęcił członków KCF do składania wniosków o przyjęcie do ZPAF.
W czasie spotkania, w poczet członków KCF przyjęta została Teresa Cimała z Żywca.
Ostatnim punktem była prezentacja nowoczesnej generacji ploterów graficznych firmy Canon. Przedstawiciele firmy DKS przedstawili innowacyjną technologię wydruków Chroma Optimizer.
Kończąc spotkanie, Cechmistrz zaprosił zebranych na wernisaż wystawy prac Krzysztofa Niesporka w dniu 1 marca 2017 w siedzibie ZPAF w Katowicach. W marcu bieżącego roku przypada pierwsza rocznica śmierci Krzysztofa Niesporka.

Kolejny zjazd członków KCF zaplanowany został na dzień 30 marca, w nowo otwartym studio portretu męskiego Adama Mikołajczyka w Krakowie.
TC