Pół roku RODO w fotografii

Koleżanki i Koledzy
W listopadzie mija pół roku jak zostały wprowadzone przepisy RODO. Pierwsze spotkanie nakreśliło mam prawa i obowiązki wynikające z wprowadzenia przepisów. Ówczesna wiedza i brak przepisów wykonawczych nie pozwalały na dogłębne potraktowanie tematu. Obecnie proponujemy spotkanie z p. mec. Katarzyną Orzeł, która przedstawi stosowanie RODO w branży fotograficznej.
Zapraszamy na spotkanie szczegółowe informacje poniżej:


„Pół roku RODO w fotografii”.
Czego się nauczyliśmy? Wnioski w zakresie stosowania RODO, aktów wdrożeniowych oraz praktyki Urzędu ochrony danych osobowych.”
Termin: 22 listopada 2018 r. godz.12:00 – 18:00
Miejsce: Katowice, Plac Wolności 12
Prowadzący: Katarzyna Orzeł, radca prawny

Program:
Stosowanie RODO w branży fotograficznej po 25 maja 2018 r. – praktyka fotografów w niektórych obszarach działalności w świetle przepisów i najnowszych stanowisk administracji rządowej:
fotografia weselna;
fotografia w szkołach i przedszkolach;
fotografia na imprezach komercyjnych otwartych;
fotografia na imprezach komercyjnych zamkniętych;
fotografia ciążowa i noworodkowa;
fotografia na zlecenie gmin.

Aktualne problemy stosowania RODO w branży fotograficznej:
problem wizerunku jako danej osobowej a w szczególności danej biometrycznej;
dopuszczalny termin przetwarzania danych;
współpraca z laboratoriami a RODO;
przekazywanie danych do państwa trzeciego – kiedy do tego dochodzi i związane z tym powinności fotografów;
zakazane praktyki czyli czego fotografowi nie wolno;
wymagana dokumentacja w świetle zasady rozliczalności.

Nowoczesne technologie a stosowanie RODO w branży fotograficznej.

Kodeksy postępowań (tzw. kodeksy dobrych praktyk) jako instrumenty wykazywania zgodności działalności fotograficznej z RODO.

Mechanizmy certyfikacji fotografów jako podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jaką ochronę daje certyfikat?

KOSZT SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW MAJĄCYCH OPŁACONE SKLADKI - 80ZŁ
DLA POZOSTAŁYCH (pracowników i fotografów niezrzeszonych) – 150ZŁ
Dla uczestników szkolenia 20% zniżki na pakiet dokumentów z kancelarii p. mec. K. Orzeł
https://dokumenty.rododlafotografa.pl/landing/index.htmTERMIN ZGŁOSZEŃ I WPLATY DO - 08.11.2018 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność dokonania wpłat)
DANE DO PRZELEWU:
Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach,
40-078 Katowice, Pl. Wolności 12
Nr konta: 18 1560 1111 2107 2443 0023 0001
W tytule wpłaty proszę wpisać – „RODO“ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SZKOLENIA, NAZWĘ FIFMY, ADRES E-MAIL I TEL. KONTAKTOWY