Projekt kodeksu postępowania RODO dla fotografów Konsultacje

Szanowni Państwo, 
 
Przedstawiamy Państwu w ramach konsultacji społecznych Projekt kodeksu postępowania RODO dla fotografów.  
 
W odpowiedzi na potrzebę doprecyzowania stosowania RODO w branży fotograficznej, projekt kodeksu został stworzony przez Krajowy Cech Fotografów, SO IN LAW oraz Zalamo. 
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Kodeksu postępowania dla fotografów i przekazania twórcom kodeksu wszelkich uwag jego dotyczących. 
 
Treść projektu kodeksu oraz więcej informacji na temat kodeksu znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: https://bezpiecznywizerunek.pl/.
 
Konsultacje projektu trwają do 31 sierpnia 2020 r. Uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać mailowo na adres: rodo@soinlaw.com bądź poprzez formularz znajdujący się na stronie https://bezpiecznywizerunek.pl/
 
Po przeanalizowaniu wszelkich uwag, projekt kodeksu zostanie przedłożony Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Wszelkie informacje dotyczące kodeksów postępowania, w tym podstawę prawną, opis procedury ich zatwierdzenia oraz informacje na temat inicjatyw opracowania kodeksów, a także złożonych wniosków można zaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/426.
 
Z wyrazami szacunku, 
twórcy projektu kodeksu postępowania dla fotografów