Relacja ze spotkanie w Krakowie

Spotkanie członków Krajowego Cechu Fotografów
Kraków 27 września 2018
Spotkania w Pracowni Portretów Męskich Adama Mikołajczyka, stają się powoli nową tradycją spotkań Krajowego Cechu Fotografów. Korzystając z gościnności Adama i Mikołaja, członkowie KCF mieli wyjątkową okazję uczestniczenia w spotkaniu warsztatowym, prowadzonym przez Bogusława Makara. Po krótkim powitaniu i omówieniu spraw bieżących przez Cechmistrza Marka Gołąbka oraz relacji ze spotkania biesiadnego w Mielcu, głos zabrał Bogusław Makar rozpoczynając część teoretyczną warsztatów. Myślą przewodnią była fotografia wizerunkowa, w kontekście zdjęć dla kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych. Prelegent zaprezentował kompendium wiedzy dotyczącej omawianego tematu w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenia. Dzięki świetnie przygotowanemu materiałowi, uczestnicy mogli przekonać się jak istotną rolę w planowaniu działań w okresie zwiększonej ilości zleceń w omawianym zakresie, odgrywa wypracowany schemat zasad. Przeprowadzenie analizy własnego stylu pracy i ewentualne uzupełnienie go o pewne ciekawe rozwiązania stosowane w zakładzie Bogusława Makara, będą miały niewątpliwie korzystny wpływ na podnoszenie jakości świadczonych usług i wzrost liczby klientów.

Drugą część spotkania stanowiła pokazowa sesja wizerunkowa z demonstracją ciekawych, sprawdzonych technik i tricków
stosowanych z dużym powodzeniem przez zespół fotografów i grafików w studio fotograficznym Bogusława Makara. W czasie spotkania w szeregi Krajowego Cechu Fotografów wstąpiły dwie fotografki, które z tego miejsca serdecznie witamy w gronie. Członkowie Krajowego Cechu Fotografów dziękują za serdeczną gościnę w Pracowni Męskich Portretów oraz za inspirującą prelekcję. 
Kolejne spotkanie odbędzie się w Studio Fotograficznym państwa Borkowskich w Będzinie. Zapraszamy