RODO – WAŻNA INFORMACJA !!! Szkolenie

RODO – WAŻNA INFORMACJA !!!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy w krajach członkowskich są poważne, a w powietrzu wisi widmo wysokich kar. Już teraz należy dopasowywać procedury w firmie do regulacji, które wejdą w życie, dlatego też nasz Cech oferuje Państwu kompleksowe wdrożenie tych przepisów.
W kwietniu 2018, dla członków KCF zorganizowane zostanie szkolenie dotyczące nowych wymogów w ochronie danych osobowych. Będzie to szkolenie dwuetapowe:
etap pierwszy - szkolenie teoretyczne przygotowane specjalnie pod branżę fotograficzną (8 godz. lekcyjnych).
etap drugi – do każdego z uczestników szkolenia udaje się przedstawiciel firmy szkolącej. Sprawdza na miejscu poprawność zasad ochrony danych osobowych w naszych firmach, informuje jakie należy wprowadzić zmiany. Tworzy też odpowiednie procedury jakie powinny być przestrzegane w naszych zakładach.
Wszystko, łącznie z zaświadczeniem że w firmie zachowane są wymogi RODO otrzymujemy w formie pisemnej.
Fakt posiadania takich dokumentów z pewnością przyczyni się do uniknięcia kar nakładanych przez kontrolujących. Podniesie też atrakcyjność naszych ofert składanych w placówkach oświatowych, urzędach i wszystkich przedsiębiorstwach państwowych, które to bardzo przestrzegają ochrony danych osobowych.

Dla członków KCF szkolenie zostanie dofinansowane przez BUR (Baza Usług Rozwojowych) w wysokości 80%.
Całkowity koszt szkolenia jednej osoby wynosi 2580 zł – każdy uczestnik szklenia płaci 516 zł.

MASZ PYTANIA DZWOŃ 510 11 52 25

Zgłoszenia prosimy składać drogą mailową na adres biuro@fotograf.org.pl
W nieprzekraczalnym terminie do 22.03.2018r. włącznie.

Aby uzyskać dofinansowanie BUR, zgłaszający chęć udziału zobowiązany jest do wypełnienia wniosku, który otrzyma po zgłoszeniu się na szkolenie.

Cechmistrz KCF
Marek Gołąbek