Rozstrzygnięcie konkursu na nowe logo KCF

Krajowy Cech Fotografów informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs na nowe logo organizacji.
W konkursie wzięło udział 28 uczestników, którzy zgłosili 49 propozycji znaków graficznych. Ze względów proceduralnych, praca jednego uczestnika nie została dopuszczona do etapu oceny formalnej.
Jury konkursowe brało pod uwagę zarówno zgodność z celami i cechami charakteryzującymi organizację, jak i estetykę i staranność wykonania znaku graficznego.
Ocena i wyłonienie zwycięzcy nie było zadaniem łatwym. Jurorzy musieli wykazać się umiejętnością ponadczasowej weryfikacji prac, aby wyłonić tę, która będzie służyła fotografom przez kolejne lata.
Autorem zwycięskiej pracy został pan Łukasz Nowosielski.
Zarząd Krajowego Cechu Fotografów dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, kreatywność i pomysłowość.