Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Krajowego Cechu Fotografów

W dniach 23 i 25 marca odbyły się wirtualne posiedzenia Zarządu KCF. Nietypowa sytuacja na świecie oraz w naszym kraju zmusiła (a może zmotywowała) nas do wykorzystania nowoczesnych technologii.
 Spieszę poinformować o decyzjach, które podjęliśmy w czasie parogodzinnych obrad. Najważniejszym punktem dla naszych członków, jest zwolnienie z opłacania składek członkowskich w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. Przesłanką do podjęcia takiej właśnie decyzji, jest fakt, iż wszyscy przedsiębiorcy znaleźli się w niezwykle trudnej i niepewnej sytuacji finansowej, w związku z czym Zarząd zgodnie postanowił nie nakładać dodatkowych obciążeń  finansowych. Jednocześnie bardzo prosimy o uregulowanie zaległych składek, umożliwi to funkcjonowanie KCF w tym trudnym okresie.
Następnym ważnym tematem, który był poruszony, to decyzja o wystosowaniu oficjalnego pisma do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Pismo dotyczące oczekiwań i obaw branży fotograficznej, w związku z zaistniałą sytuacją, zostało przyjęte przez Kancelarię Prezesa RM i przekazane do rozpatrzenia (treść listu w załączeniu).
 
Życząc  wszystkim zdrowia oraz odporności na wszelakiego rodzaju wirusy, czekamy na kolejne spotkania członków KCF.
Pozdrawiam


Rzecznik KCF
Jarosław Deka