Wernisaż wystawy „Krzysztof Niesporek. Wspomnienie”

01 marca 2017 w siedzibie ZPAF w Katowicach odbył się wernisaż wystawy pt. „Krzysztof Niesporek. Wspomnienie”, poświęconej Krzysztofowi Niesporkowi, znakomitemu fotografikowi, nauczycielowi, wieloletniemu członkowi KCF i ZPAF, przyjacielowi. Marcowa wystawa ma wymiar symboliczny, bowiem 15 marca 2017 przypada pierwsza rocznica śmierci Krzysztofa.
Organizatorem tej wystawy był ZPAF Okręg Śląski, większość prac przygotował i sponsorował Krajowy Cech Fotografów, a komisarzami i opiekunami byli Marek Gołąbek, Jurek Łakomski, Arkadiusz Ławrywianiec i Beata Mendrek.
Na wystawie zgromadzone zostały zdjęcia autorstwa Krzysztofa Niesporka. Są to obrazy, które powstawały w różnych okresach twórczej pracy. Można oglądać zarówno zdjęcia fotoreportażowe, czarnobiałe akty, fenomenalne studyjne sesje ślubne, a także oryginalne i pełne emocji kolaże. Dodatkowym atutem galerii są fotografie pokazujące postać artysty w różnych sytuacjach, wykonane przez rożnych fotografów.
Niezwykle cenne i emocjonalne są tu także słowa zapisane przez osoby blisko związane z Krzysztofem. Wśród fotografii można znaleźć zatem Kilka Słów od Józefa Ciszka, wspomnienia Antoniego Kreisa, Jerzego Łakomskiego, Beaty Mendrek oraz Arkadiusza Ławrywiańca.
Część oficjalną wieczoru rozpoczął świeżo wybrany prezes ZPAF Arkadiusz Ławrywianiec. Przywitał gości, podziękował za 6 lat pełnienia funkcji prezesa ZPAF Kasi Łacie –Wronie. Przypomniał postać Krzysztofa Niesporka, który zapamiętany został jako doskonały fotograf, ale także dobry i wesoły człowiek. Wspomnieniami podzieliła się także pani Beata Mendrek. Następnie głos zabrała pani Beata Białowąs – Dyrektor Naczelna Izby Rzemieślniczej Oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Pani Dyrektor odczytała list posła Michała Wójcika, skierowany do organizatorów i uczestników wernisażu. Na zakończenie, pogratulowała Arkadiuszowi Ławrywiańcowi wyboru na prezesa i życzyła wielu sukcesów.
Marek Gołąbek przypomniał, iż decyzja o stworzeniu wystawy w hołdzie zmarłemu koledze zapadła w czerwcu 2016 na Święcie Patronalnym Fotografów „Weronika 2016”. Podziękował też za pomoc w pozyskaniu zdjęć Krystynie i Sabinie Niesporek, oraz wszystkim którzy udostępnili zdjęcia Krzysia. Nie zabrakło także wspomnień o nieobecnym bohaterze wieczoru. Niezwykle wzruszające było krótkie podziękowanie wygłoszone przez panią Krystynę Niesporek, a także wspomnienia przywołane przez panią Katarzynę Łatę-Wronę oraz pana Antoniego Kreisa.
W wernisażu oprócz osób najbliższych, współpracowników, fotografów z bliskiego otoczenia Krzysztofa Niesporka, wzięło udział wiele osób, których twórczość tego artysty w jakiś sposób zapadła w pamięć.
Wystawę „Krzysztof Niesporek. Wspomnienie” można oglądać do 31 marca 2017 w siedzibie ZPAF na ul. Św. Jana 10 w Katowicach.
TC