Zaproszenie na spotkanie Wigilijne

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2021 roku o godzinie 18:00 w Restauracji ,,VERTIGO,, Młyńska 9, 41-706 Ruda Śląska

Ze względów logistycznych prosimy o potwierdzenie przybycia wraz z podaniem ilości osób do dnia 1 grudnia 2021 roku.
Informację należy przesłać na adres biuro@fotograf.org.pl lub przekazać telefonicznie na numer 533233654
Koszt dla członków cechu to 40 zł od osoby –  30 zł dofinansowuje KCF, osoby spoza naszego cechu oraz osoby towarzyszące - 70 zł. Cena zawiera tradycyjną wigilijną kolację.
Prosimy o dokonanie przelewu do dnia 1 grudnia 2021 roku.
        
Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach,
40-078 Katowice, Pl.Wolności 12
Nr konta : 18 1560 1111 2107 2443 0023 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać – WIGILIA, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SPOTKANIA, ILOŚĆ OSÓB, NAZWĘ FIRMY I TEL. KONTAKTOWY