Zdjęcia do wniosków PESEL informacje

Informacje dla członków KCF:

Bardzo dziękuję całej branży za wsparcie obywateli Ukrainy. Bez zdecydowanej i szybkiej akcji polskich fotografów, uchodźcy nie mieliby szans na tak szybkie załatwienie swoich wniosków o PESEL.

Na wstępie, ustawa jasno nie określa, że administracja musi zapewnić zdjęcia uchodźcom, jedynie może to umożliwić, a więc nie wszystkie urzędy wysyłały, czy też zbierały oferty od fotografów.

1. Wielu z nas czynnie fotografuje i pomaga administracji w szybkim uporaniu się z duża ilością petentów z Ukrainy.
2. Proszę być wyrozumiałym dla urzędników. Na samorządy spadło to jeszcze bardziej niespodziewanie, niż na nas, a to oni mają ogromną presję, aby sprostać wyzwaniom postawionym przez ustawę.
3. Urzędy podjęły współpracę z fotografami na różnych warunkach. Przeważający sposób, to wykonywanie zdjęć na bazie karteczek/skierowań. Urząd zleca wykonanie zdjęć, przybija pieczątkę i z tą kartką uchodźca kieruje się do wyznaczonych lokalnych fotografów. Rozliczenie odbywa się na bazie zebranych kartek. Jest to w naszym przekonaniu najlepsze rozwiązanie. Przesyłamy dwa różne wzory umowy link pdf umowa 1 , doc umowa 2
4. Część urzędów zaprosiła fotografów w swoje mury. Niestety bardzo często na zasadzie szybkiego przetargu i wygrywała najtańsza oferta, a doszły nas słuchy nawet za 1 zł, czy miejsce, gdzie na jeden punkt spłynęło 80 ofert od fotografów.
5. Wielu fotografów współpracuje z urzędami na zasadzie fotografowania uchodźców w dużych miejscach skupisk. O tym wspominaliśmy wcześniej, aby przygotować możliwość mobilnych stanowisk.

Teraz o kwocie 31 zł za zdjęcia. Kwota jest potwierdzona i jest przyjmowana jako maksymalna stawka za zdjęcie i taką często się stosuje w systemie skierowań na zdjęcia. Mamy potwierdzone informacje, że fotografowie takie oferty składali, i na takie urzędy przystały, lecz niestety, tak jak to bywa w przetargach, często się liczyła tylko cena. Umowa którą przesyłamy opiewa na kwotę 31 zł i jest to potwierdzone z dwóch stron (fotograf, urząd).

Tym fotografom, którym jeszcze się nie udało wspomóc Urzędy i Gminy w obsłudze obywateli Ukrainy, prosimy o dalsze starania, gdyż jest to ogromna ilość osób, a my fotografowie powinniśmy sprostać temu wyzwaniu, nie maszyny. Warto składać oferty, oraz przypominać urzędom, że świadczycie swoje usługi na najwyższym poziomie, a zdjęcia będą spełniały wszystkie wymogi!

Bardzo nas cieszy ogromna siła rażenia cechu, dziesiątki telefonów, setki maili i wiadomości. Jesteśmy szczęśliwi, że branża w kryzysowych sytuacjach potrafi zadziałać i sprostać tak ważnemu zadaniu. Przesyłam słowa wsparcia i uznania, również przekazuję je od firm które z nami współpracują, to między innymi dystrybutorzy sprzętu, hurtownie materiałów fotograficznych, laboratoria, twórcy oprogramowania, to oni pomogli nam dotrzeć do szerszego grona przesyłając nasz mailing dalej, do swoich klientów, a sami wyrażali chęć pomocy. Dziękujemy!

Ale taka organizacja jak nasza, zrzeszająca fotografów sama branży nie obroni. W jedności, współpracy i wymianie doświadczeń siła. Cech to nie anonimowe fora, to grupa ludzi faktycznie dbających o dobro branży, potrafiąca pomóc, ale i wysłuchać.

Zapraszam wszystkich członków KCF na nasze najbliższe spotkanie, które odbędzie się 31.03.2022r. Nie będzie to typowe spotkanie KAF, ponieważ omawiać będziemy gorące tematy związane ze zdjęciami dla uchodźców.
Szczegóły w kolejnym komunikacie.

Linki do dwóch umów, które naszym zdaniem są najkorzystniejsze:  UMOWA 1 PDF , UMOWA 2 DOC - potwierdzona umowa na kwotę 31 zł, zlecenie sfotografowania.