Szkolenie pt. „Pół roku RODO w fotografii” - Sprawozdanie

Szkolenie pt. „Pół roku RODO w fotografii”
Katowice, 22 listopada 2018
Sprawozdanie

22 listopada 2018 w Katowicach odbyło się spotkanie szkoleniowe pt. „Pół roku RODO w fotografii”. Organizatorem szkolenia był Zarząd Krajowego Cechu Fotografów.
W czasie wydarzenia omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące branży fotograficznej, na bazie sześciomiesięcznego doświadczenia w praktycznym zastosowaniu RODO. Ważnym elementem, było również omówienie najnowszych interpretacji dotyczących poszczególnych paragrafów RODO, obowiązujących branżę fotograficzną. Najważniejszymi tematami, które omówiła prowadząca, Pani Mecenas Joanna Iwan – Sanchez z Kancelarii Padcy Prawnego Pani Katarzyny Orzeł z Krakowa.
były:
- stosowanie RODO w branży fotograficznej po 25 maja 2018 r. – praktyka fotografów w niektórych obszarach działalności w świetle przepisów i najnowszych stanowisk administracji rządowej,
- aktualne problemy stosowania RODO w branży fotograficznej,
- nowoczesne technologie a stosowanie RODO w branży fotograficznej,
- kodeksy postępowań (tzw. kodeksy dobrych praktyk) jako instrumenty wykazywania zgodności działalności fotograficznej z RODO,
- mechanizmy certyfikacji fotografów jako podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jaką ochronę daje certyfikat?

    

    


W szkoleniu wzięło udział około 30 osób. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i chętnie z tego przywileju korzystali. Prowadząca w sposób merytoryczny i konkretny odpowiadała na wszystkie pytania.
Podsumowując należy powiedzieć, że szkolenie było prowadzone profesjonalnie i rzeczowo. Z pewnością tego typu działania będą kontynuowane, są one bowiem niezwykle pomocne w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zarząd Krajowego Cechu Fotografów dziękuje uczestnikom spotkania za aktywny udział.
Podziękowania kierujemy również do Kancelarii Radcy Prawnego Pani Katarzyny Orzeł i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.